Nieuws

Pagina 1 van 9  > >>

download Eye Candy op iTunes: http://bit.ly/PBnndL

Nieuws archief
Print deze pagina

Algemene voorwaarden

Grimeurs

- Er kunnen meerdere grimeurs worden ingehuurd, tarieven hiervoor variëren per zwaarte van de opdracht.

- Per uur grimeert een grimeur gemiddeld 2 – 6 personen, afhankelijk van de zwaarte van de opdracht.

- Het aantal benodigde grimeurs wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.

- De grimeurs hebben na elke 2 uur grimeren recht op een pauze van 15 minuten.

Tarieven
- MOORKOPPEN-GRIME brengt op basis van de aanvraag een prijsopgave uit. Deze prijsopgave is 30 dagen geldig, vanaf de datum op de prijsopgave.
- Voor nationale feestdagen geldt een toeslag van 20% op de grimetarieven.
- De afgegeven tarieven zijn exclusief materiaal , reis- en eventuele opbouwkosten.
- Haarwerk (zoals pruiken, snorren en/of baarden) zijn niet inbegrepen. Deze worden apart in rekening gebracht.

Info
- Heeft u interesse en voor vragen kunt U mij bereiken door een e-mail te sturen naar: michelle@moorkoppen.eu .

Reservering
- Bij wederzijds akkoord wordt u een opdrachtbevestiging toegezonden.

Aanbetaling
- Een boeking is geschied als de aanbetaling is voldaan.

Annulering
- Is kosteloos mogelijk tot een maand voor de opdrachtdatum.
- Tegen 25% van de totale factuur zodra binnen een maand tot 14 dagen voor de opdrachtdatum wilt annuleren.
- Vanaf 13 dagen tot opdrachtdatum wordt 50% van de totale factuur in rekening gebracht.
- Voor spoedopdrachten (opdracht gegeven korter dan 10 dagen voor de opdrachtdatum) geldt een toeslag van 15% op de grimetarieven.

MOORKOPPEN-GRIME behoudt zich het recht voor om een opdracht zelf te annuleren in geval van overmacht.
Bij bijvoorbeeld: ziekte of familieomstandigheden zorgen wij voor een passende vervanging. Het kan echter voorkomen dat een opdracht toch wordt geannuleerd. De opdrachtgever wordt hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht. Uiteraard krijgt U in dit geval een eventuele aanbetaling 100% geretourneerd.

Reiskosten
- De reiskosten worden berekend vanaf de woning van de grimeur(s) tot aan de opgegeven locatie – visa versa.

Locatie
- De locatie dient te zijn voorzien van tenminste twee stoelen (per grimeur), een tafel en een mogelijkheid tot verversen van water.

Foto’s
- Foto’s gemaakt door medewerkers van MOORKOPPEN-GRIME kunnen op de website geplaatst worden, tenzij hier bezwaar tegen wordt gemaakt door de opdrachtgever of de (ouders van de) gegrimeerde personen.
- Foto’s mogen worden gepubliceerd, echter altijd met referentie naar MOORKOPPEN-GRIME.

Overige bepalingen
- MOORKOPPEN-GRIME doet haar uiterste best om elke opdracht naar tevredenheid van de opdrachtgever uit te voeren.
- Personen, kinderen of volwassenen, met uitslag en / of bijv. een koortslip, worden uit hygiënisch oogpunt niet gegrimeerd. Dit met het oog op mogelijke besmetting.
- MOORKOPPEN-GRIME is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade aan goederen of personen, direct of indirect, die wordt veroorzaakt door toedoen van haar activiteiten tenzij deze wordt veroorzaakt door grove schuld of grove nalatigheid.

Januari 2008


Vorige pagina: Maskers
Volgende pagina: Fotopagina